ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการเกษตรแก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัด

26 มิถุนายน 2567