ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

งานบริการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

ตามปกติในกิจกรรมอุตสาหกรรมต่างๆจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนวัสดุผลิตภัณฑ์หรือตรวจสอบโครงสร้างเพื่อการซ่อมบำรุงอยู่เป็นประจำการตรวจสอบนั้นสามารถทำได้หลายวิธีทั้งที่ต้องทำลายและไม่ต้องทำลายชิ้นงานที่นำมาทดสอบการตรวจสอบโดยวิธีไม่ทำลายเป็นที่นิยมแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมเพราะไม่ทำให้ชิ้นงานที่นำมาทดสอบเกิดความเสียหายซึ่งมีหลายวิธีเช่น

  1. การตรวจสอบด้วยตา (Visual Inspection)
  2. การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Testing)
  3. การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing)
  4. การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม (Penetrant Testing)
  5. การตรวจสอบด้วยกระแสวน (Eddy Current Testing)

         การนำรังสีมาใช้เป็นหนึ่งในวิธีการตรวจสอบโดยไม่ทำลายเรียกว่า"การถ่ายภาพด้วยรังสี (Radiography)"การถ่ายภาพด้วยรังสีใช้หลักการเดียวกับการฉายรังสีเอ็กซ์ทางการแพทย์นั่นคือฉายรังสีผ่านตัวกลางหรือผลิตภัณฑ์แล้วกระทบลงบนแผ่นฟิล์มไปวิเคราะห์ผลบริเวณที่ตัวกลางมีความหนาแน่นมากรังสีจะผ่านไปยังฟิล์มได้น้อยเมื่อนำฟิล์มไปล้างจะได้ออกมาเป็นสีจางหรือสีขาวในทางกลับกันบริเวณที่รังสีทะลุผ่านได้มากเช่นรูรั่วต่างๆจะปรากฎบนฟิล์มเป็นสีเข้มหรือดำ

ขั้นตอนการขอรับบริการ

  1. วางแผนและเตรียมการติดตั้งอุปกรณ์
  2. ติดฟิล์มกับชิ้นงาน
  3. ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาหรือรังสีเอ็กซ์
  4. ล้างฟิล์มและประเมินผล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 สถานที่ติดต่อ

งานบริการตรวจสอบโดยไม่ทำลายสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิตลาดยาวจตุจักรกรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-579-0743, 02-4019-889 ต่อ 5801

โทรสาร : 02-579-0220
เอกสารประกอบ
อัตราค่าบริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
นโยบายความเป็นกลาง