ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

งานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี

  

ผู้ขอรับบริการสามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อขอรับบริการผ่านระบบงานบริการออนไลน์ ได้ที่    https://eservice.tint.or.th/backend/web/site/login


ช่องทางการติดต่องานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี 

E-mail : calibration@tint.or.th

โทร: 02-4019889 ต่อ 1910 (คุณวรัญญา) หรือ 1142 (คุณสมควร)

หรือ 064-9366436 (คุณวรัญญา)

ลิงก์ประกอบ
ลิงค์เอกสารประกอบ