ข้อมูลที่สำคัญ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการแต่ละปี
เอกสารประกอบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2564
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2563