ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน.เปิดห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ เยาวชนในการแข่งขันนิวเคลียร์โอลิมปิค

สทน.เปิดห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ เยาวชนในการแข่งขันนิวเคลียร์โอลิมปิค

TINT visits covid hospital center
สทน. ได้ต้อนรับสื่อมวลชนและเยี่ยมชมงานของ สทน.ในโอกาสนี้ รศ.ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัยและทีมวิศวกรให้การต้อนรับ และในโอกาส ที่ผู้อำนวยการฯเข้ารับตำแหน่งในวาระที่2

สทน. ได้ต้อนรับสื่อมวลชนและเยี่ยมชมงานของ สทน.ในโอกาสนี้ รศ.ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัยและทีมวิศวกรให้การต้อนรับ และในโอกาส ที่ผู้อำนวยการฯเข้ารับตำแหน่งในวาระที่2

TINT visits covid hospital center
อว. เปิดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ระดับภูมิภาค“ เขตภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

อว. เปิดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ระดับภูมิภาค“ เขตภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

TINT visits covid hospital center
อว. ประกาศความพร้อม อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND เดินหน้ายกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อว. ประกาศความพร้อม อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND เดินหน้ายกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

TINT visits covid hospital center
“ศุภมาส” เปิดตัว “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” ผนึกกำลังหน่วยงานใน อว. หนุนองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

“ศุภมาส” เปิดตัว “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” ผนึกกำลังหน่วยงานใน อว. หนุนองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมกับ JAEA จัดการประชุม TINT – JAEA Steering Committee Meeting ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2567 ณ สทน. สำนักงานสาขาจตุจักร กรุงเทพฯ

สทน. ร่วมกับ JAEA จัดการประชุม TINT – JAEA Steering Committee Meeting ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2567 ณ สทน. สำนักงานสาขาจตุจักร กรุงเทพฯ