ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันให้ประชาชน จังหวัดนครนายก” ประจำปี 2567 ณ วัดบ้านดง ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก นครนายก

สทน. ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันให้ประชาชน จังหวัดนครนายก” ประจำปี 2567 ณ วัดบ้านดง ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก นครนายก

TINT visits covid hospital center
สทน.เปิดห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ เยาวชนในการแข่งขันนิวเคลียร์โอลิมปิค

สทน.เปิดห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ เยาวชนในการแข่งขันนิวเคลียร์โอลิมปิค

TINT visits covid hospital center
สทน. ได้ต้อนรับสื่อมวลชนและเยี่ยมชมงานของ สทน.ในโอกาสนี้ รศ.ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัยและทีมวิศวกรให้การต้อนรับ และในโอกาส ที่ผู้อำนวยการฯเข้ารับตำแหน่งในวาระที่2

สทน. ได้ต้อนรับสื่อมวลชนและเยี่ยมชมงานของ สทน.ในโอกาสนี้ รศ.ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัยและทีมวิศวกรให้การต้อนรับ และในโอกาส ที่ผู้อำนวยการฯเข้ารับตำแหน่งในวาระที่2

TINT visits covid hospital center
อว. เปิดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ระดับภูมิภาค“ เขตภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

อว. เปิดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ระดับภูมิภาค“ เขตภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

TINT visits covid hospital center
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์“ วิทย์ติดเลนส์” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์“ วิทย์ติดเลนส์” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

TINT visits covid hospital center
อว. ประกาศความพร้อม อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND เดินหน้ายกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อว. ประกาศความพร้อม อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND เดินหน้ายกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์