ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมกิจกรรมกับ อว. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันชึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

สทน. ร่วมกิจกรรมกับ อว. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันชึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

TINT visits covid hospital center
คาร์บอนดอท คืออะไร ผักตบชวา จากวัชพืชสู่เทคโนโลยีการพัฒนาคาร์บอนดอทจากชีวมวลเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

คาร์บอนดอท คืออะไร ผักตบชวา จากวัชพืชสู่เทคโนโลยีการพัฒนาคาร์บอนดอทจากชีวมวลเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

TINT visits covid hospital center
สทน. ส่งความสุขให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ผู้ป่วยในและบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลองครักษ์

สทน. ส่งความสุขให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ผู้ป่วยในและบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลองครักษ์

TINT visits covid hospital center
ขยายเวลาโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย 2567

ขยายเวลาโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย 2567

TINT visits covid hospital center
สทน.และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินทางรังสี มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่นร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิขาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการวิจัย

สทน.และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินทางรังสี มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่นร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิขาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการวิจัย

TINT visits covid hospital center
สทน. คว้ารางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมการบริการ สำหรับการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

สทน. คว้ารางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมการบริการ สำหรับการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566