ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

สทน. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

TINT visits covid hospital center
ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

TINT visits covid hospital center
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย 2567

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย 2567

TINT visits covid hospital center
นักวิจัย สทน. เยี่ยมชม สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

นักวิจัย สทน. เยี่ยมชม สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

TINT visits covid hospital center
รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

TINT visits covid hospital center
เปิดรับสมัคร บัณฑิตแห่งอนาคต ธัชวิทย์ รุ่นที่ 1 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิจัยเพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบันวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัคร บัณฑิตแห่งอนาคต ธัชวิทย์ รุ่นที่ 1 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิจัยเพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบันวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย