ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมีกำหนดจะจัดการประชุม Webinar ในหัวข้อ "why is the nuclear sector the perfect place for a future career?"

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมีกำหนดจะจัดการประชุม Webinar ในหัวข้อ "why is the nuclear sector the perfect place for a future career?"

TINT visits covid hospital center
สทน.และ Korea Institute of Fusion Energy สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ

สทน.และ Korea Institute of Fusion Energy สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ

TINT visits covid hospital center
สทน. กฟผ. ร่วมเปิดโครงการการอบรมทางด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันแห่งอาเซียนครั้งที่ 9

สทน. กฟผ. ร่วมเปิดโครงการการอบรมทางด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันแห่งอาเซียนครั้งที่ 9

TINT visits covid hospital center
ได้เวลา..ติวเข้ม!! สร้างมูลค่าอาหารพื้นถิ่น อาหารฟังก์ชั่น ฉายรังสีปลอดภัย อาหารพื้นถิ่นปลอดโรคพร้อมเตรียมประกวด สู่การเป็น “Product Champion 2024”

ได้เวลา..ติวเข้ม!! สร้างมูลค่าอาหารพื้นถิ่น อาหารฟังก์ชั่น ฉายรังสีปลอดภัย อาหารพื้นถิ่นปลอดโรคพร้อมเตรียมประกวด สู่การเป็น “Product Champion 2024”

TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมงานแถลงข่าว “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567”

สทน. ร่วมงานแถลงข่าว “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567”

TINT visits covid hospital center
6 หน่วยงาน อว. MOU พัฒนา“อาหารพื้นถิ่น”และอาหารฟังก์ชั่นด้วยการฉายรังสี

กระทรวง อว. เดินหน้ายกระดับอาหารพื้นถิ่น และอาหารฟังก์ชั่น สู่นวัตกรรมอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี เพื่อเพิ่มโอกาสการตลาด ผ่านความร่วมมือ 6 หน่วยงานหลัก