ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
ครบรอบ 14 ปีวันจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน.

ครบรอบ 14 ปีวันจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน. (Thailand Institute of Nuclear Technology: TINT) ก่อตั้งขึ้นตามพรฎ.การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 21 เมษายนพ.ศ. 2549 สทน.มีภารกิจหลักในการศ

TINT visits covid hospital center
รายละเอียดงานบริการและผลิตภัณฑ์สทน.ที่มีส่วนลดค่าบริการช่วง COVID-19

รายการงานบริการของศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่จัด Promotion ส่วนลดอัตราค่าบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการช่วงไวรัส COVID-19 ระบาด สำหรับลูกค้าทุกรายที่ใช้บริการในช่วง 7 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

TINT visits covid hospital center
พิธีเปิดงาน Safe Food Good Life อาหารปลอดภัยฉายรังสีปลอดโรค

รศ.ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสทน.เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Safe Food Good Life อาหารปลอดภัยฉายรังสีปลอดโรคเมื่อ 21 มีนาคม 2563 ที่ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยยกระดับการรับรู้และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาห

TINT visits covid hospital center
งานแถลงข่าวการเปิดตัว WIN-Masks

รศ.ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสทน.ร่วมงานแถลงข่าวการเปิดตัว WIN-Masks เป็นหน้ากากสำหรับบุคลกรทางการแพทย์ที่ไม่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยตรงตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงา

TINT visits covid hospital center
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม 11th ITER International School 2020 และผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ ITER young scientists exchange program ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม 11th ITER International School 2020 และผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ ITER young scientists exchange program ประจำปี 2563 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

TINT visits covid hospital center
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)