ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
อพวช. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย SCIENCE IS OUT THERE "วิทย์ติดเลนส์" ประจำปี 2567

อพวช. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย SCIENCE IS OUT THERE "วิทย์ติดเลนส์" ประจำปี 2567

TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ IAEA จัดการฝึกอบรม IAEA Regional Training Course on Mutation Breeding

สทน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ IAEA จัดการฝึกอบรม IAEA Regional Training Course on Mutation Breeding

TINT visits covid hospital center
กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึก เรื่อง อาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี”

กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึก เรื่อง อาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี”

TINT visits covid hospital center
ครบรอบ 18 ปี สทน. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทน. ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล

ครบรอบ 18 ปี สทน. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทน. ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล

TINT visits covid hospital center
ขอเชิญบุคคล นิติบุคล บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐ พนักงงานจ้างเหมาบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ สทน. วิธีง่ายๆ เพียงแสกน QR Code

ขอเชิญบุคคล นิติบุคล บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐ พนักงงานจ้างเหมาบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ สทน. วิธีง่ายๆ เพียงแสกน QR Code

TINT visits covid hospital center
กิจกรรมโครงการ สทน. สีเขียว

ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รก. ผสทน. มอบหมายให้ นายกมล อุ่นชู ผกย. เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ สทน. สีเขียว โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมให้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทน. ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในกิจวัตรประจำวัน